Štatistika dát nameraná meteorologickou stanicou

Tabuľka obsahuje prehľad a základnú štatistiku dát namerených meteorologickou stanicou od počiátku merenia zpracovaných údajov v programe Cumulus. Niektoré dáta z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát. Dáta za aktuálny deň sú doplňované vždy nasledujúci deň ráno. Pretože srážkomer nie je vyhrievaný, sú v prípade teplôt pod bodom mrazu zrážky doplňované s opozdením cca 48 hodín. Pre zobrazenie požadovaných hodnôt kliknite na príslušné tlačítko v menú nad tabuľkou, políčko v ľavom hornom rohu tabuľky slúží pre výber roku, za ktorý majú byť dáta zobrazované.

Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré dáta z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.


Poslední aktualizace: 17.7.2024 18:30:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)