Ako je a ako bolo dnes pred pár hodinami


Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých hodinách. Údaje sú priebežne aktualizované a však v prípade výpadku elektriny, alebo internetového spojenia údaje nemôžu byť aktualizované. V takom prípade stránka zachytáva stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dat dôjde vždy po novom spustení programu.


Porovnanie poveternostných podmienok v čase hod. dňa :
Stav počasia teraz pred hodinou
Teplota vzduchu
Rýchlosť vetra (priemerná)
Náraz vetra
Rýchlosť vetra (okamžitá)
Smer vetra (priemerný) ° °
Smer vetra (okamžitý) ° °
Chlad vetra
Rosný bod
Index tepla
Vlhkosť vzduchu % %
Tlak vzduchu
Stav počasia pred 2 hodinami pred 3 hodinami
Teplota vzduchu
Rýchlosť vetra (priemerná)
Náraz vetra
Rýchlosť vetra (okamžitá)
Smer vetra (priemerný) ° °
Smer vetra (okamžitý) ° °
Chlad vetra
Rosný bod
Index tepla
Vlhkosť vzduchu % %
Tlak vzduchu
Stav počasia pred 6 hodinami pred 12 hodinami
Teplota vzduchu
Rýchlosť vetra (priemerná)
Náraz vetra
Rýchlosť vetra (okamžitá)
Smer vetra (priemerný) ° °
Smer vetra (okamžitý) ° °
Chlad vetra
Rosný bod
Index tepla
Vlhkosť vzduchu % %
Tlak vzduchu

Posledná aktualizácia:
hod.

Vytvorené programom
Cumulus verzia ()