Mesan rekordy


Strnka zobrazuje najvyie a najniie hodnoty, ktor sa vzahuj k jednotlivm mesiacom roka. tatistika vychdza z dajov nameranch touto meteorologickou stanicou za dobu od jej uvedenia do prevdzky da 14 februr 2014.


Zvote mesiac:
Rekordy pre mesiac Janur

Teplota a vlhkos vzduchu
Najvyia teplota 13,2 °C v 15:06 hod. da 10.01.2015
Najniia teplota -25,2 °C v 05:07 hod. da 08.01.2017
Najvy denn teplotn rozdiel 15,4 °C da 22.01.2017
Najni denn teplotn rozdiel 0,9 °C da 21.01.2020
Najvyia minimlna denn teplota 5,7 °C v 23:21 hod. da 08.01.2018
Najniia maximlna denn teplota -11,1 °C v 12:20 hod. da 08.01.2017
Najvyia zdnliv teplota 12,2 °C v 15:13 hod. da 29.01.2018
Najniia zdnliv teplota -29,3 °C v 05:13 hod. da 08.01.2017
Najvy index tepla 13,2 °C v 15:06 hod. da 10.01.2015
Najni chlad vetra -25,2 °C v 05:07 hod. da 08.01.2017
Najvyia hodnota rosnho bodu 10,4 °C v 14:23 hod. da 10.01.2015
Najnia hodnota rosnho bodu -27,8 °C v 05:07 hod. da 08.01.2017
Najvyia vlhkos vzduchu 100 % v 23:11 hod. da 03.01.2018
Najniia vlhkos vzduchu 44 % v 17:16 hod. da 06.01.2015
Zrky
Najvyia intenzita zrok 12,2 mm/hod. v 18:20 hod. da 12.01.2016
Najvy hodinov hrn zrok 3,6 mm v 14:13 hod. da 30.01.2015
Najvy denn hrn zrok 16,2 mm da 30.01.2015
Najvy mesan hrn zrok 55,4 mm janur 2015
Najdlhie svisl obdobie bez zrok 10 dn do da 22.01.2020
Najdlhie svisl obdobie so zrkami 8 dn do da 16.01.2016
Vietor
Najvy nraz vetra 51,5 km/h v 16:09 hod. da 14.01.2019
Najvyia rchlos vetra (10min. priemer) 20,9 km/h v 16:18 hod. da 14.01.2019
Najvy denn prebeh vetra 210,4 km da 06.01.2017
Tlak vzduchu prepotan na hladinu mora
Najvy tlak vzduchu 1038,51 hPa v 09:29 hod. da 20.01.2017
Najni tlak vzduchu 973,25 hPa v 16:12 hod. da 30.01.2015

Posledn aktualizcia:
25.5.2020 21:45:04 hod.

Vytvoren programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1086)