NOAA klimatologické prehľady


Stránka umožňuje prezeranie mesačných a ročných klimatologických súhrnov - údajov nameraných touto meteorologickou stanicou za obdobie od konca decembra 201 do dnešného dňa. Zatiaľ zobrazuje teplotu vzduchu, zrážky, smer a rýchlosť vetra. Údaje za ukončený deň sú do štatistík doplňované vždy najneskôr v nasledujúci deň ráno. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri celodenných teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach doplňované s oneskorením 48 hodín.


Posledná aktualizácia:  4.6.2023 2:50:04 hod.
Vytvorené programom  Cumulus verzia 1.9.4 (1086)