TEMP OUT °C HUM OUT % BAROMETER hPa °C APPARENT °C DAILY  RAIN mm RAIN  RATE mm/h STATION NO. 1               
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.          
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.      
24 x 1hr TEMP Hi 33.3 Lo 15.3

Nasledujúca aktualizácia grafu a predpovedi v ~ 00:15 hod.
"Realtime data" aktualizovaná pred s

Význam tlačidiel na konzole

TLAČÍTKO FUNKCIA
2ND (LAMPS) zapnutie podsvietenia (zapnuté / vypnuté) pre konzolu ProII
TEMP zobrazenie 24hodinového grafu vonkajšej teploty na konzole
HUM zobrazenie 24hodinového grafu vonkajšej vlhkosti na konzole
WIND zobrazenie 24hodinového grafu rychlosti vetru na konzole
RAIN zobrazenie 24hodinového grafu celkových zrážok na konzole
BAR zobrazenie 24hodinového grafu tlaku vzduchu na konzole
FORECAST bez priradenej funkcie
GRAPH bez priradenej funkcie
WxCen bez priradenej funkcie
HI/LOW bez priradenej funkcie
ALARM bez priradenej funkcie
DONE bez priradenej funkcie
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086) za pomoci skriptov od Axelvold's weather & Photo a Stenestads Vader.
Modifikované Weatherstation Pertteli a Saro/Budskars Vader, grafika, ikony a kód upravený SilverAcorn Weather.
Preklad a konečná úprava Ing. Miloš Jiřík.